Självstudiematerial

Neuroradiologiskt preludium

Här hittar du en introduktion till neuroradiologi som är inriktad mot dig som inte har tidigare erfarenhet av radiologi. Materialet är exempelvis lämpligt för dig som är neurolog, psykolog eller läkarstudent och som vill komma igång med att se och tolka neuroradiologiska bilder. Även du som nyligen påbörjat, eller överväger att påbörja, en radiologisk karriär kan ha nytta av detta. Viss orienterande kunskap om neuroanatomi förutsätts. Materialet är en perfekt uppstart för dig som vill gå Grundläggande Neuroradiologi och vill ha maximal nytta av kursen. Om du vill följa samtliga steg bör du räkna med att avsätta ca 3 timmar.

För dig som är helt ny rekommenderar vi att du följer stegen nedan i rätt ordning. Om du har vissa radiologiska förkunskaper kan du naturligtvis hoppa in på det eller de steg som passar dig.

 

Steg 1

Gå igenom den interaktiva spellistan ”2begin” på Radiopaedia (länk nedan). Radiopaedia är en öppen kunskapsbank med tiotusentals artiklar och patientfall om radiologi. Gå igenom stegen i din egen takt och avsätt 10–30 minuter för detta. Mer om du vill stanna upp och repetera lite anatomi (vilket dock täcks in på kursen).

Länk till spellistan

 

Steg 2

En 14 minuter lång film om grundläggande tolkning av DT hjärna. Om du redan känner dig bekväm med DT går det förstås bra att hoppa direkt till MR.

Steg 3

En 37 minuter lång film om grundläggande tolkning av MR hjärna.

Steg 4

Om du vill repetera kunskaper om kranialnerverna kan du även se en 37 minuter lång film om dessa ur ett radiologiskt perspektiv. Denna föreläsning ingår på termin 3 i nya läkarprogrammet i Uppsala men är nyttig repetition för dig som vill fräscha upp denna aspekt.

 

Steg 5

Gå igenom den interaktiva spellistan ”2continue” på Radiopaedia (länk nedan). Den här spellistan innehåller 18 viktiga tillstånd som du behöver känna igen för att kunna arbeta med neuroradiologi. Om du har sett dessa är du väl rustad för att tillgodogöra dig innehållet i kursen. Gå igenom stegen i din egen takt och avsätt 40-90 minuter för detta, beroende på din förkunskapsnivå. Mer om du vill stanna upp och läsa vidare om de olika sjukdomarna (vilket dock täcks in på kursen).

Länk till spellistan

Steg 6

När du har orienterat dig i både anatomi och de vanligaste patologiska fynden så är nästa steg att studera sambandet mellan symtom, anatomi och patologi. Följande föreläsning var tidigare en del av kursen men har nu lyfts ut till ett självstudiematerial. Du kan vänta med denna tills du känner dig lite varm i kläderna med bildtolkning och anatomi.

I framtiden kommer ytterligare steg att läggas till detta material. Kom gärna tillbaka!

Du som redan nu vill veta mer kan fortsätta till rubriken Neuroradiologisk allmänbildning!

Neuroradiologisk allmänbildning

Det finns mycket mer att säga om neuroradiologi än vad som ryms i en kort introduktion. Ta gärna del av artikelserien Neuroradiologisk A-B och C-D-lära, som publiceras i tidningen Neurologi i Sverige. 

Du hittar artiklarna i PDF-format nedan: